Van werknemer naar Werkondernemer

Hoe kom ik in beweging – APK aanpak

In Nederland werken 1,2 miljoen medewerkers al meer dan 20 jaar in dezelfde functie. In het kader van een veranderende arbeidsmarkt, Het Nieuwe Werken, meer flexibiliteit in arbeidsovereenkomsten, etc, draagt ACM er zorg voor, dat de huidige medewerkers in actie komen om een gedwongen verandering in hun huidige functie te voorkomen. Daarvoor is het nodig, dat de medewerker de regie in eigen hand houdt.

Wat is er nu beter dan om aan de voorkant van de organisatie te beginnen met het zelf laten beoordelen voor en door medewerkers. Ervan uitgaande dat er een duidelijke strategie en visie van de organisatie bestaat voor de komende vijf jaren is het zeer aan te bevelen om beoordelen of de huidige medewerkers goed toegerust zijn om de functies nu én in de toekomst goed te kunnen invullen.

Een dynamische organisatie zou alle medewerkers kunnen faciliteren om eens in de spiegel te kijken bijvoorbeeld door het laten volgen van een workshop van twee dagdelen en trachten tot een beeld  te komen van wat men wil. Deze aanpak dient om de mobiliteit binnen een bedrijf te stimuleren in het belang van zowel werkgever als werknemer. De toegevoegde waarde van deze aanpak is: De medewerker krijgt een realistisch zelfbeeld.

Voor de introductie van dit nieuwe product  heeft Active Case Management voor geïnteresseerde werkgevers een presentatie samengesteld.

Onderwerpen voor werknemer in deze workshop zijn de volgende:

 1. Hoe zie ik mijn toekomst in mijn huidige functie
 2. Active Case Management maakt je bewust van je talenten en competenties (je vaardigheden)
 3. Wil ik over 5 jaren nog werken in de huidige functie of in een andere? Blijf ik bij mijn huidige werkgever of is het tijd om eens buiten de deur te kijken?
 4. Als medewerker heb je vaak specifieke vakkennis en een schat aan ervaring. Maar die moet je wel kwijt kunnen. In een totaal veranderde flexibele arbeidsmarkt zijn lossere dienstverbanden van toepassing en wordt van de nieuwe generatie werknemers een flexibele en mobiele houding geëist.

Van werknemer naar Werkondernemer wordt de nieuwe trend

Wat kun je verwachten:

 • Je leert jouw (digitale) netwerk te gebruiken en jezelf te presenteren, vooruit gaat kijken en in beweging te komen. Wij gaan ervoor!
 • Hoe komen mijn talenten tot zijn recht? Of ik loop steeds tegen dezelfde problemen aan en wil daar wel eens verandering in aanbrengen. Wij helpen je op weg
 • Wie jarenlang in hetzelfde ritme werkt, dreigt in slaap te vallen, vervalt in een sleur en draait op de automatische piloot. Wij her-activeren je, zodat je het weer boeiend vindt

Active Case Management wil je een zetje in de rug geven om een beter beeld van jezelf en de veranderde arbeidsmarkt te geven.

In groepen van maximaal 12 personen zullen de workshops worden gegeven tijdens twee dagdelen van 3 uren met als thema: Hoe blijf ik nu en in de toekomst met plezier werken en wat ga ik daarvoor doen? Door middel van deze unieke praktische workshop,

Programma – workshop 2 dagdelen

 • Voorstelrondje
 • Van werknemer naar werkondernemer
 • Hoe houd ik de regie in eigen hand – d.m.v. een muzikale  ontdekking van je zelfbeeld
 • Competentieanalyse en Beroepentest worden toegelicht om meer zicht te krijgen op : Wat wil ik, Wat kan ik en bovenal Wat vind ik leuk
 • Hoe kom ik in beweging – oefeningen
 • Waarom moet ik in beweging komen
 • Beweging in de praktijk – o.a. inleiding over netwerken
 • Een ieder heeft een zelfbeeld en weet beter te oordelen over de ontwikkeling van  haar / zijn loopbaan
 • Evaluatie

Resultaat van de workshop

De deelnemer heeft aan na 2 dagdelen een goed inzicht in zijn competenties, heeft meer inzicht gekregen wat hij wil of kan en heeft de beginselen geleerd hoe te netwerken in of buiten zijn organisatie.