Reïntegratie niet bij huidige werkgever maar ‘2e spoor’

Wat is re-integratie 2e spoor?

Na uitval door ziekte zal een werknemer normaal gesproken re-integreren bij zijn huidige werkgever. Dit kan echter niet altijd. Zo kan het zijn dat de werknemer door de ziekte zijn huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. Er moet dan gezocht worden naar aangepaste werkzaamheden, maar dit is niet altijd mogelijk. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de werknemer te laten re-integreren bij zijn huidige werkgever, zal er gezocht gaan worden naar de mogelijkheden van re-integratie bij een andere werkgever. Re-integratie bij de huidige werkgever wordt ook wel ‘eerste spoor’ genoemd, re-integratie bij een andere werkgever ‘tweede spoor’.

Wanneer wordt traject tweede spoor ingezet?

Het inzetten van een 2e spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever en zal op zijn vroegst na de achtste week van de arbeidsongeschiktheid worden ingezet. Als de werkgever in gebreke blijft dan zal het UWV aan het einde van de wachttijd van 104 weken een sanctie opleggen. Aangezien het voor de werkgever niet eenvoudig is om de zieke werknemer te herplaatsen wordt in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld. Een 2e spoortraject behelst ongeveer een periode van 9-12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Prominente onderdelen van een 2e spoortraject vormen sollicitatiebegeleiding en jobhunting, ofwel het vinden van een passende baan.

Wat zijn in het kort de stappen in een re-integratie 2e spoortraject?

  • Werknemer en werkgever bespreken minimaal een keer per zes weken de voortgang van de re-integratie. Zorgdragen voor deze besprekingen is zowel een plicht van de werknemer als van de werkgever;
  • Er wordt een plan van aanpak opgesteld door werkgever en werknemer. Vaak gebeurt dit in samenspraak met de bedrijfsarts;
  • Wanneer de werknemer langer dan een jaar ziek is, moeten de oorspronkelijke re-integratiedoelen bekeken worden en waar nodig bijgesteld worden. Ook hier wordt vaak de hulp van de bedrijfsarts bij ingeschakeld, maar ook een re-integratieadviseur kan hierbij ondersteunen;
  • De belangrijkste plicht van de werknemer is dat hij of zij actief bijdraagt aan de eigen re-integratie. Dit is overigens niet alleen bij het 2e spoor, maar ook bij het eerste spoor een eis die wordt gesteld. Onvoldoende meewerken kan zelfs een gegronde reden zijn voor ontslag op staande voet.

 

Wat kan Active Case Management betekenen voor re-integratie 2e spoor?

 

Gedeeltelijke werkhervatting, subsidies
Ons doel is liefst een volledige werkhervatting te realiseren. Soms is alleen een gedeeltelijke werkhervatting mogelijk. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden. Afhankelijk van de situatie kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Alle voor u gunstige financiële regelingen zijn bij ons bekend. Onze coaches kunnen u hierbij ondersteunen.

Denk aan:

  • Proefplaatsing
  • Detachering- / uitzendcontract
  • Direct overgaan naar een andere werkgever
  • Welke subsidies


Rapportages
Als opdrachtgever hoeft u zich hierover niet druk te maken. Van Active Case Management ontvangt u periodiek heldere rapportages over de verrichte activiteiten en de nog te nemen stappen.

 

Arbeidsdeskundige rapportage
Wij bekijken samen met de opdrachtgever of het ‘Poortwachtersdoossier’ voldoet aan de wettelijke verplichtingen . Active Case Management werkt nauw samen met een regsister arbeidsdeskundige voorheen werkzaam bij het UWV, iemand die op de hoogte is van de meest recente regelgeving op dit gebied. Op verzoek kan ook een arbeidsdeskundige rapportage worden opgesteld voor uw medewerker.

 

Een geslaagd 2e spoortraject

Hulp inroepen van een capabele re-integratieadviseur, zoals Active Case Management zal de kans van slagen van een traject 2e spoor flink vergroten. Heeft u een werknemer die een tweede spoortraject wil doorlopen? Of bent u zelf een werknemer die een dergelijk traject wil volgen? Neem gerust contact met ons op.