Herstel bedrijven in zwaar weer

Wat is de inhoud van deze aanpak

De afgelopen jaren hebben veel bedrijven te maken gekregen met invloeden door de coronapandemie. De overheid heeft vele miljarden uitgetrokken om de bedrijven overeind te

houden. Langzamerhand wordt gestopt met het verstrekken van subsidies en diverse bedrijven
hebben niet aan de eisen van het UWV voldaan en zullen verstrekte gelden deels of geheel moeten
terugbetalen.

Wij merken, dat veel MKB-bedrijven moeite hebben om de draad weer op te pakken, ergo aansluiting
met de markt weer te krijgen.

Daarom zou het fijn zijn voor bedrijven om via een overzichtelijke methode hun bedrijf weer te ijken
en maatregelingen te nemen om het bedrijf weer op de rails zodat de strijd met de markt weer met
opgeheven hoofd weer aan te kunnen gaan. Een bijeenkomst in drie dagen en de ondernemer weet
hem of haar te doen staat.

Op naar een profijtelijke organisatie

Via bijgaande presentatie kunt u een indruk krijgen hoe in korte tijd u uw organisatie weer up to date is.