(Incompany) training – outplacement 50+

Van Werknemer naar Werkondernemer

Het 50+ project moet  50+’ers leiden naar Duurzaam Werk

Korte inhoudelijke beschrijving

Gekozen is voor een opzet van een training  waarbij de cliënt in zowel groepsverband als individueel worden begeleid. Het voordeel hiervan is, dat de voordelen van de dynamiek van het groepsproces wordt gecombineerd met de individuele coaching.

De wekelijkse groeps- en begeleidingsbijeenkomsten zullen op een nader te bepalen locatie worden gehouden. De training met maximaal 12 deelnemers duurt ruimt twee maanden.

Het product en de doelstelling van het 50+ project staan beschreven onder de modules 1 en 2.

 

Module 1:

”Iedereen is zijn eigen ondernemer”

Het (nood) gedwongen veranderen van jouw loopbaan is helemaal geen pretje of het nu krijgen is van ontslag of het stoppen van je eigen onderneming.

Meestal krijg je goed bedoelde adviezen. Met je verstand ben je het er misschien wel mee eens, maar de energie ontbreekt vaak en het perspectief is duister.
Je loopt tegen veel vragen op die te maken hebben met: ‘Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe kom ik uit mijn dal? Waar ligt mijn bestemming? Wat is mijn belangrijkste levensthema? Hoe kan ik verder en Hoe kan ik dan weer vol energie onderweg?

Dit zijn de “zogenoemde” ontwikkelingsvragen. In deze module wordt de balans opgemaakt van de ‘gedwongen loopbaanverandering’ en ontstaat bezinning op de ontstane situatie. Verder zal in deze aanpak zal veel aandacht besteed worden aan de invulling van het ACM credo:

Wat wil ik, Wat kan ik en bovenal Wat vind ik leuk en Wat ga ik daarvoor doen.

Uiteindelijk zal een duidelijk loopbaanadvies onderbouwd gaan worden. Dit loopbaanadvies kan een loondienstfunctie zijn, waarbij concreet benoemd wordt welke functies voor betrokken cliënt geschikt zullen zijn of het opzetten van een eigen onderneming.

Doelstelling van module 1?

De cliënt zal zijn loopbaanverandering dusdanig verwerkt hebben, dat hij met passie aan de slag gaat om zo snel mogelijk duurzaam werk te vinden of een rendabele  onderneming wil gaan opstarten.

Module 2:

training netwerken naar duurzaam werk voor 50+

Of je nu naar een nieuwe baan zoekt of je zoekt klanten voor je zojuist opgezette onderneming, netwerken is de belangrijkste activiteit om succes te hebben in het krijgen van de begeerde baan of het vinden van de juiste klanten met bijbehorende opdrachten.

Deze module zal de cliënt helpen ‘over de drempel’ te stappen om te gaan netwerken. ACM heeft tijdens de vele re-integratietrajecten die zij heeft begeleid, de ervaring opgedaan dat meer dan 95% van haar cliënten grote moeite heeft met netwerken en ze toch naar verloop van tijd heeft leren netwerken naar duurzaam werk!

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Wat  is netwerken?
 • Wat wil je bereiken met je netwerk?
 • Wie zitten in je netwerk?
 • Breng je netwerk in kaart
 • Bouw je netwerk uit, waarbij ook het netwerk van de groepsleden wordt “gematched”
 • Rol van de Social Media
 • Voorbereiding van een netwerkgesprek
 • Hoe voer ik een netwerkgesprek?
 • Hoe kom ik aan tafel bij de juiste man / vrouw?
 • Heb ik in het netwerkgesprek bereikt wat ik bereikt had willen hebben?  Leer concreet omschrijven welk doel je wilt bereiken.
 • Indien het netwerkgesprek niet goed is verlopen, wat is de oorzaak en hoe bereik ik de volgende keer wel mijn doel.
 • Het opstellen van o.a. een persoonlijke verkoopbrief / onderscheidend CV
 • Cliënt gaat daadwerkelijk netwerken en zal hierover rapporteren aan de ACM-coaches en aan de groep.

Deze module wordt in  groepsverband en individueel gegeven. In groepsverband wordt theorie en praktijk afgewisseld en wordt netwerken op een realistische wijze met rollenspellen getraind. Individueel worden 1 op 1 netwerkgesprekken geoefend met als doel:  “hoe kom ik binnen bij potentiële werkgevers”.

   

Doelstelling van module 2

In teamverband en individueel wordt de module netwerken behandeld, met als uiteindelijk doel het zelf ‘netwerken’ naar de baan die bij je past of die opdrachten verwerven, die je nodig hebt.

In ruim twee maanden heeft 70% van de deelnemers een nieuwe baan gevonden.

De training wordt gegeven door:

ing. Jos J. Mulder,  coach van Active Case Management / Tel. 06 - 53 41 81 31 / email. josj.mulder@activecasemanagement.nl

drs. Jan Willem Steinman,  coach  van Active Case Management / Tel. 06-46 15 57 99 / email. j.w.steinman@activecasemanagement.nl

 

Van Werknemer naar Werkondernemer 
  Programma voor deelnemers van de training
Week
Omschrijving van het programma
0 Voorlichtingsavond in o.a. de locatie van de < organisatie>                 
1 Intake door ACM-coaches 
  MODULE 1
2 Plenaire kennismakingsbijeenkomst 1:
Opening  
Presentatie ACM-coaches
Deelnemers presenteren zich aan elkaar
Doel workshop/training komt uitgebreid aan de orde
Handboek netwerken wordt kort besproken en het bijbehorende huiswerk wordt toegelicht
Huiswerk voor de individuele coachbijeenkomst wordt toegelicht.
3 Individuele begeleidingsbijeenkomst 1:
1½ uur per gesprek De resultaten van de testen worden besproken en het gemaakte huiswerk ( beoordeling van alle gereedschappen ) wordt uitgebreid besproken.
4 Plenaire bijeenkomst 2:
Kennismakingsspel
Elke deelnemer presenteert de persoonlijke analyse /elevatorpitch
Feedback op de presentaties
Algemene inleidende presentatie over netwerken 
Simultaan solliciteren op basis van geselecteerde vacatures
Linkedin en de functie van deze tool wordt kort besproken in korte presentatie
5 Plenaire bijeenkomst 3:
09.30 – 15.30 uur Een Linkedin workshop wordt verzorgd door Corine Keijzer
6 Individuele begeleidingsbijeenkomst 2: 
1½ uur per gesprek Huiswerk wordt besproken, vaststelling van alle gereedschappen; 
  Jouw Linkedin profiel wordt besproken
  Sollicitatiegesprek individueel oefenen
  Deelnemer inventariseert netwerkadressen voor de volgende bijeenkomsten
  MODULE 2
7 Plenaire bijeenkomst 4:
Algemene presentatie over netwerken
De hulpvraag nader analyseren
Evaluatie afspraak maken netwerkgesprek /waar loop je tegen aan
Toepassen van de hulpvraag door rollenspel via telefoon
Hoe kunnen we van elkaars netwerken gebruik maken
Huiswerk voor de volgende keer wordt toegelicht
8 Plenaire bijeenkomst 5: 
Netwerkgesprekken die zijn gevoerd worden besproken en van advies voorzien
Ter plekke afspraak maken voor netwerkgesprekken
9 Evaluatie en afsluiting workshop in plenair verband bijeenkomst 6:
De bijeenkomst staat in het teken van de wensen, die leven bij de deelnemers. 
Afspraken / actieplan over nazorg per deelnemer, die nog geen nieuwe baan heeft.