(Incompany) Workshop netwerken voor medewerkers bedrijven

Bedrijven en organisaties hebben steeds meer moeite om opdrachten binnen te halen. Netwerken is en blijft het belangrijkste middel om in gesprek te komen met de potentiële klant. Netwerken heeft vaak een negatieve kant. “Old boys network” zou het belangrijkst zijn. Niets daarvan is waar. Active Case Management heeft een unieke methode ontwikkeld medewerkers van bedrijven en organisaties sneller en dichter bij de potentiële klant te brengen.

 

Hoe?
Active Case Management heeft een unieke twee daagse workshop ontwikkeld, waarbij de betrokken medewerkers van een organisatie getraind worden om op een unieke manier met enthousiasme achter opdrachten aan te jagen. De opzet van de workshop, staat hieronder vermeld.

Doelstelling van de workshop netwerken naar opdrachten: In teamverband wordt door middel van een tweedaagse workshop het onderwerp netwerken behandeld, met als uiteindelijk doel het kunnen ‘netwerken’ naar de begeerde opdrachten. Netwerken moet een tweede natuur worden.

Door wie wordt de workshop gegeven ?
De workshop wordt gegeven door:
ing. Jos J. Mulder, coach van Active Case Management
drs. Jan Willem Steinman, coach van Active Case Management

Programma workshop / dag 1 Netwerken
Dag 1

08.30 – 09.00 uur ontvangst deelnemers
09.00 – 16.30 uur dag 1

 • Korte inleiding (Jos Mulder)
  De deelnemers worden aan elkaar voorgesteld door middel van een kennismakingsspel
 • Welke producten moeten worden verkocht; Wat is in het kort te vertellen over de te verkopen producten;
  In dit onderdeel presenteren de deelnemers de te verkopen pr
 • Wat is netwerken wel en wat is netwerken niet
  Door middel van interactieve presentatie zullen de deelnemers wegwijs gemaakt worden wat netwerken wel is.
 • Vervolg van de presentatie: Wat is netwerken wel en wat is netwerken niet
  De functie van de Social Media bij het verkrijgen van opdrachten wordt uitgebreid behandeld
 • Hoe kom ik aan opdrachten door o.a. het ontwikkelen van de hulpvraag.
  Het stellen van de juiste hulpvraag is erg belangrijk voor het slagen van een netwerkgesprek. In plenair verband zullen hulpvragen worden opgesteld.
 • Korte oefeningen zullen met elkaar worden gedaan voor het stellen van de juiste hulpvraag en het gebruik van de Social Media.
 • Huiswerk
  Huiswerk wordt uitgedeeld en in het kort wordt de bedoeling daarvan uiteengezet. Dit huiswerk bevat de volgende onderwerpen

✓ Opstellen van de juiste hulpvragen
✓ Het in beeld brengen van eigen netwerk
✓ Het selecteren van de juiste bedrijven / organisaties
✓ Daadwerkelijk afspraken maken met bedrijven

Programma workshop / dag 2 (3 weken later) Hoe kom ik aan opdrachten door netwerken
Dag 2

08.30 – 09.00 uur ontvangst deelnemers
09.00 – 16.30 uur

 • Evaluatie per deelnemer van de gemaakte vorderingen
 • Presentatie per deelnemer van zijn actuele functieprofiel
 • Welke matches zijn er te maken van de netwerken. (Jos Mulder & Jan Willem Steinman)
  In dit onderdeel zullen de deelnemers elkaars netwerk verkopen. Door middel van verkoopgesprekken zal iedereen trachten het juiste netwerk te vergaren op basis van het opgestelde functieprofiel
 • Daadwerkelijk bellen met potentiële opdrachtgevers voor het maken van een afspraak
  Telefoongesprekken worden plenair besproken
 • Korte oefeningen naar aanleiding van het geleerde zullen met elkaar worden gedeeld voor het voeren van netwerk opdracht gesprekken.
 • Evaluatie van de workshop

Alle deelnemers krijgen een uitgebreide map met handvaten om te komen tot de succesvolle netwerkgesprekken