Coaching on the job

Wat is coaching on the job

Coaching on the job is een intensieve vorm van begeleiding. Op een persoonlijke manier werken aan verdere ontwikkeling van vaardigheden en kwaliteiten. De coaching vindt plaats op de eigen werkplek, tijdens een vergadering, bij een presentatie of wat verder belangrijk is voor het functioneren.

De coach observeert het functioneren en de dynamiek binnen de werkkring. Hoe gaat iemand om met collega’s en leidinggevenden en eventuele klanten. Met feedback en spiegelen van gedrag maakt de coach de betrokkene bewust van ineffectief gedrag en valkuilen.

De begeleiding

Het doel van coaching on the job is het versterken van het reflectieve vermogen op ’t eigen handelen. De nieuw verkregen inzichten stimuleren de bereidheid tot het verder ontwikkelen van gewenste competenties, zodat door toepassing van meer effectief gedrag het resultaat van de prestaties verbeteren. Deze vorm van begeleiding is sterk op.
Over het algemeen ervaren coaches en medewerkers het geven van feedback en complimenten als effectief, net zo als het stellen van vragen om inzicht te krijgen in de manier van werken en het gelijkmatig geven van verantwoordelijkheid.

Heldere doelen

Duidelijkheid over intenties en verwachtingen vragen ook in dit soort coachrelaties veel aandacht, evenals het stellen en bespreken van doelen. Voor de leidinggevende is het dan prettig om de doelen scherp te krijgen, om zo doende het beste uit zijn medewerkers te halen.

Om die doelen scherp te krijgen worden bijvoorbeeld de volgende vragen via een stappenplan:

Voorbeeldvragen die je per stap kunt stellen:

Doel

 • Wat wil je bereiken (einddoel en streefdoel)?
 • Wanneer wil je het bereiken?
 • Hoe weet je of je je doel hebt bereikt?
 • Is het bereikbaar?
 • Is het meetbaar?

Actuele situatie

 • Wat gebeurt er nu?
 • Wie zijn erbij betrokken?
 • Wat heb je tot nu toe gedaan?
 • Welke resultaten heeft dat opgeleverd?
 • Wat zijn voor jou de belangrijkste belemmeringen?

Opties

 • Welke opties heb je?
 • Als je geen beperkingen had wat zou je dan doen?
 • Wat zou je verder kunnen doen?
 • Hoe zou je het anders kunnen doen?
 • Wil je van mij een andere suggestie?
 • Wat zijn voor- en nadelen van je opties?

Beoordelen van de opties

 • Wat ga je nu concreet doen?
 • Wanneer ga je dat doen?
 • Beantwoordt dat aan je doel?
 • Welke hindernissen denk je tegen te komen?
 • Hoe ga je die overwinnen?
 • Wie moet het weten?
 • Welke hulp heb je nodig?
 • Hoe krijg je die?
 • Geef aan op een schaal van 1 tot 10 hoe groot je de kans acht dat je de actie ook werkelijk gaat uitvoeren?

Training en coaching

Coaching on the job is geschikt voor vrijwel alle functies, de toepassing is echter veelal nog bij het management onbekend. Tegenwoordig zijn binnen grote organisaties innovaties en nieuwe uitdagingen meer regel dan uitzondering, waardoor de noodzaak van opleiding binnen die organisaties toeneemt. Vaak wordt binnen grote dan gekozen voor interne coaches. Zij krijgen eerst een toegepaste training waarna zij hun kennis delen met de overige medewerkers binnen de organisatie.

Wij kunnen deze coachopleiding verzorgen.Voor kleinere organisaties is het raadzaam om een externe coach in te schakelen. Wij met onze grote ervaring u een goede aanvulling op uw ondernemingsbeleid uitvoering.

Het spreekt voor zich dat deze mogelijkheid van leren op het werk relatief snel, effectief en goedkoop is. Vermeldenswaard is hier nog de combinatie van bijvoorbeeld een salestraining die wordt afgesloten met coaching op de werkplek om het geleerde in de praktijk te brengen.

Aanpak ‘Coaching on the job’

Active Case Management Training & Coaching verzorgt op de eigen werkplek de ‘Coaching on the job’. Dat kan op kantoor en/of tijdens een presentatie of vergadering zijn. De coach observeert de medewerker tijdens zijn werk en krijgt feedback op zijn werkwijze in ‘face-to-face’ en/of telefonische gesprekken. Samen reflecteren we op u het gedrag van betrokken medewerk en werken we aan het verbeteren van zijn prestaties. Daarnaast maken we zijn kwaliteiten en ongebruikte mogelijkheden inzichtelijk door o.a. gebruikmaking van een uitgebreide competentieanalyse

Met ‘Coaching on the job’ werkt uw medewerker concreet aan het realiseren en het vasthouden van de door u gewenste doelen. Het coachingstraject richt zich op het onderzoeken en benutten van  (ongebruikte en onbekende) mogelijkheden. De medewerker leert belemmerende gedachten om te buigen naar helpende gedachten om zo uw doelen ook blijvend te realiseren. Tussentijds bespreken we of we nog op koers liggen en waar nodig passen we de aanpak aan. Het doel blijft het gewenste resultaat ook daadwerkelijk te realiseren.

Voordelen

 • problemen zijn snel zichtbaar, waardoor we eerder concrete resultaten behalen
 • u werkt tijdens de ‘Coaching on the job’ gewoon door
 • het kost uw manager of leidinggevende nauwelijks tijd
 • de coach geeft heel praktijkgerichte en praktisch toepasbare feedback

 Mogelijkheden ´Coaching on the job´

 • verbeteren van de onderlinge communicatie en de communicatie met in- en externe klanten
 • vergroten van inzicht in uw tijdsbesteding en de effectiviteit van uw tijdsindeling
 • verbeteren van specifieke resultaten van medewerkers en/of leidinggevenden